واگویه های یک کتابدار

خاطرات و تجربیات یک کتابدار روستایی و کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

غزل 70

غزل 70

باز نوای امید، زد دل مأیوس ما

قهقهه کبک شد، گریه طاوس ما

از گل حرمان ما، رست گل وصل دوست

زمزمه شکر گشت، نغمه افسوس ما

داد فغان داد دل، گشت چو محمل پدید

صیت جرس پست کرد، ناله ناقوس ما

سینه ما بسکه یافت روشنی از شمع دل

کعبه پروانه گشت، ناله ناقوس ما

از دل ما صد شکست، کرد پدیدار چرخ

شیشه گری کو بساخت، شیشه فانوس ما

تا بره او شدیم، خاک نسیم بهار

لب کند از غنچه وام، بهر زبان بوس ما

بسکه چو «طالب» در، عیش و طرب بسته ایم

کنج قفس گلشن است، بر دل محبوس ما


فوق العاده ای به نام روجین

یادداشتی به زبون مازندرونی؛ به بهونه چاپ و نشر روجین - پیک نوروزی مازرونی وچون-

 

 

مازندنومه؛ سرویس فرهنگی و هنری، سردبیر: مازندرونی/تبری جزو زبونای هند و اروپایی خنواده و هند و ایرانی زبون شاخله هسه که ونه ریشه و بِن دیار و پیدا نیه.

 پیشینه این زبون پرباره و قرن چهارم تا نهم هجری، به تبری کتاب(شعر و نثر) نوشتنه. امه زبون انده قِد و قوت داشته که حتی قرآن و مقامات حریری و چند کتاب مهم دیگه ره به تبری برگردون هاکردنه. یا مرزبان نومه که اصلش مازرونی بنوشت بیه. تومبی ادعا هاکنیم میون  زبونای ایران زمین، فقط مازندرونیه که اثرهای مکتوب هزارساله دارنه.

 زبون شناس ها گنه که زبون، هر موجود زنده دیگه ی دسّوری، اتا گدر دنیا انه و بعد گت بونه و آخرسر هم میرنه. زبونای قدیمی میرنه و ونه جا ره جدید زبونا گیرنه. البته این سال ها اما ویشترک شاهد بمردن زبونای محلی هسمی، تا دنیا بموئن اونا.

 تا 100 سال دیگه فقط 300 زبون دنیا دله موندنه و بقیه بین جه شونه. بعضی محققان گنه که امه زبون در حال بمردنه و انده دِر نیه که مازندرونی جزء زبونای بمرد محسوب بوه؛ یعنی این زبون، اتا زبون در معرض خطر جه، به اتا بمردِ زبون تغییر وضعیت دنه.

دوست داریم یا نداریم مازندرونیِ زبون دره میرنه؛ ونه نشونه ها هم اینائه: آموزش ندائن خنواده وَر جه و دنی بین نگرش مثبت نسبت به این زبون، جامعه محلی مازرون دله؛ محدود بیّن حوزه کاربرد این زبون جاهای مختلف سون مدرسه، دانشگاه، محل کار و کوچه و بازار دله و نفوذ زبونای معتبری سون فارسی و انگلیسی امه زبون دله.

کارشناس ها حفظ امه زبون وسه چند راه کار پیشنهاد هدانه تا اتی دِرتر مازندرونی زبون بمیره؛ از جمله:

1- اراده عمومی استان دله شکل بیره
2- زبون مازندرونی بنوشت بوه و از حالت شفاهی دَر بیه
3- اسم افراد و مکان ها محلی انتخاب بوه
4- رسانه های ارتباطی دله این زبون به کار بوره(سون پیامک محلی، وبلاگ نویسی مازندرونی، راه دم دائن سایت های اینترنتی به زبون محلی و بساتن برنامه های محلی رادیو و تلویزیون دله)
5- مستندسازی و ثبت و ضبط همه رفتارهای امه زبون 
6- شعر باتن به زبون مازندرونی و حتی استفاده این زبون جه، زمینه های مذهبی سون مداحی های دله.

***

اصل 15 قانون اساسی امه کشور دله بموئه که: « زبان و خطِ رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» »

بر اساس این اصل زبون محلی تونده مدرسه ها دله تدریس بوه که البته اصل 15 امه قانون اساسی موافق و مخالف هایی هم دارنه.  مخالفا گنه آموزش زبون محلی وحدت کشور و زبون فارسی ره صدمه رسندنه، اما موافقا گنه با ترویج و تدریس زبونای بومی، همدلی و اتحاد اقوام ویشتر و زبون فارسی تقویت بونه.

سال ها هسه که طبق اصل 16 قانون اساسی، زبون عربی دره مدرسه ها دله تدریس بونه، ولی ضربه ای به زبون فارسی نزو؛ همین وسه نتومبی باریم ترویج و تدریس زبون محلی، به زبون رسمی کشور صدمه رسندنه.

پییزسال 90 بیِه که طبق بخشنامه ی استاندار اون گدر مازندرون -سیدعلی اکبر طاهایی- قرار بَیّه مدیران جلسات اداری دله محلی گپ بزنن.

 مدیرکل آموزش و پرورش مازندران اون گدر اتا جلسه دله به زبون فارسی باته که: «تجربه مره ثابت هاکرده آذری ها هر جای دنیا هئی جا رسنه، به شه زبون صحبت کنه، اما مازندرونی ها امبا شه شهر و دیار دله هم خامبی حرف بزنیم مشکل دارمبی و فارسی گپ زمبی. زمینه ای ایجاد نکردمی که امه وچون شه بوورها ره  عملی هاکنن و حجابی این زبون سر دکته. »

 همین جلسه دله که آخرای آبان سال 90 برگزار بیه، استاندار وقت مازندرون هم به گويش غرب استاني صحبت و تاکید هاکرده که فرماندارای تنکابن و رامسر هم با گویش گیل- ماز حرف بزنن.

 طاهایی اون روز یادآوری هاکرده که تا جایی که مقدوره جلسه ها دله مازندرونی صحبت بوه و آموزش زبون مازرونی مدرسه ها دله و محلی گپ بزوئن جلسه ها دله ره بخشنامه هاکرده.اون بخشنامه سون خله از تدبیرها و بخشنامه های ادرای دولت قبلی اجرا نیه و اگر هم بیه کج دار و مریز و وله ول اجرا بیه. امسال اما معاونت آوزش ابتدایی اداره کل آموزش  وپرورش مازندرون اتا کار و حرکت جالب هاکرده تا زبون و فرهنگ مازرونی ره بین خنواده ها بوره. اون هم چاپ و نشر پیک نوروزی به نوم «روجین» بیه، ابتدایی وچونای وسه، 16 صفحه ی دله و کامل به زبون مازرونی.روجین عید امسال اتا دریچه بیه که هم خنواده ها و هم وچونا ره گت دشت فرهنگ و زبون مازندرونی ره نشون هادا. محصلای ابتدایی روجین جا نوروزخونی، شعر محلی، تقویم تبری، نوم قدم و جدید شهرهای استان، مفاخر استان سون امیر پازواری و امیرمازندرانی، بازی ها و سرگرمی های بومی، موسیقی و چیستان های مازندرونی، واژه ها و...جه آشنا بهینه.روجین هرچند  بی ایراد و اشکال نیه، انده محتوا و درون مایه غنی و خجیر و خارک دارنه و انده فکر و ذهن خنواده ها ره درگیر بوم گرایی کنده که ونه رِز اشکال ها بدی نوونه.

این حرکت ره قدر دومبی و ارمون دارمبی مدرسه ها دله زبون و فرهنگ امه سامون ویشتر از این بدی بوه تا بمردن زبون مازندرونی اتی دمبال تر دکفه و اما بتونیم ویشتر این زبون قدیمی و گنج ارزشمند جه نگهبانی هاکنیم.


غزل 69

نباشد بهرۀ از پختگی ما خام سوزان را

کند افسرده باد بخت ما شمع فرزوان را

مگر شمعی رخی تابد بدین ظلمت مرا ورنه

چراغ مه نسازد خانه روشن تیره روزان را

بود زال فلک را با عروس خاطرم خصمی

بلی با ماه رویان کینه ها باشد عجوزان را

هجوم زخم دست و سوز ناپیکار نگذارد

بدور تیغ او حاجت برآید بخیه دوزان را

چه فارغ گشتۀ از گریه «طالب» آب چشمت کو

بیاد آور یکی آن قطره های گرم سوزان را


فیلمی خاطره انگیز از حادثه در تعزیه خراسانی محله

این فیلم قسمتی از تعزیه شهادت حضرت عباس (ع) با اجرای حاج سقا در روستای خراسانی محله می باشد که در سال 1390 اجرا گردیده است. در صحنه ورود شمر به کربلا که رضا رضوانی و غلامحسین یوسفی در حال اجرا بودند اسب به صورت جفتک به سینه رضا رضوانی می کوبد این فیلم را تماشا کنید


حاج زین العابدین مهاجری

سلام دوستان

مدتی پیش به لطف آقای حاج محمد عابدپور توانستم عکسی را از مرحوم حاج زین العابدین مهاجری امیرکلایی یکی از تعزیه خوان های قهار استان مازندران تهیه کنم.

این عکس را در فرصت های مناسب با اساتید تعزیه مازندران نشان دادم و نظر آنها را درباره این عکس جویا شدم در این پست متن دستنویس حاج رحمان هدایتی از تعزیه خوان های قدیمی استان را برایتان قرار می دهم.

حاج زین العابدیت مهاجری

متن دستنویس حاج رحمان هدایتی


تسلیت به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س)

سلام دوستان

سالروز شهادت ام ابیها حضرت زهرا (س) بر همه شیفتگان حضرتش تسلیت باد


فایل تصویری تعزیه شهادت حضرت زهرا (س) با اجراس مسلم ذاکری در روستای خراسانی محله بابل

سلام دوستان

سال نو معطر به عطر فاطمیه گشته است سالی که با نام آن بی بی دو عالم شروع و خاتمه پیدا کند قطعاً سرشار از برکات الهی خواهد بود

در اینجا قسمتی از فایل تصویری تعزیه شهادت حضرت زهرا (س) را با اجرای حاج مسلم ذاکری که در سال 1393 در روستای خراسانی محله بابل اجرا شده را برایتان می گذارم. برای دانلود این فایل کلیک کنید


تبریک فرارسیدن سال 1394 خورشیدی

سلام دوستان

فرارسیدن سال نوی شمسی را به همه شما دوستان تبریک و تهنیت عرض می کنم و برایتان سالی توأم با موفقیت و سربلندی را از درگاه خدای متعال خواستارم


اجرای تعزیه شهادت حضرت زهرا (ع) در امامزاده ابراهیم بابلسر


گرامیداشت سالروز وفات سید حسن فلاح نوشیروانی

سلام دوستان

فردا 23 اسفندماه مصادف است با سالروز وفات خیر بزرگ بابل مرحوم سیدحسن فلاح نوشیروانی

روحش شاد و یادش گرامی باد

 


Weblog Themes By Pichak

........ مطالب قديمي‌تر >>

درباره وبلاگ


باسمه تعالی
این وبلاگ یک وبلاگ برای جمع آوری خاطراتی از دوران تحصیل- افکار و ایده های شخصی من و دیگر دوستان محترم اینجانب می باشد. در اینجا وظیفه خود می داننم که از تمامی دوستان و همکلاسی های سابقم جهت نشر مطالب دعوت به همکاری نمایم. در صورت تمایل به همکاری از طریق پست الکترونیکی با من مکاتبه نمایید. با تشکر

پيوندهاي روزانه

آمار سایت


استخاره آنلاین با قرآن کریم


.

.

تماس با ما